Mijn Buurt Assen campagne 2014

Sociale marktplaats Mijn Buurt Assen koppelt hulpvraag en –aanbod

‘Samen maken we de buurt’. Dat is het motto van Mijn Buurt Assen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat buurtbewoners elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar waar mogelijk ondersteunen. Om dit te stimuleren, helpt Mijn Buurt Assen bij de koppeling van hulpvragen en –aanbod in Assen.

We helpen

Op de website Mijnbuurtassen.nl vind je een overzicht van hulpvragen in Assen. Hiervoor werkt Mijn Buurt Assen samen met Wehelpen.nl. Een landelijk werkend platform voor hulp bieden, hulp vragen en hulp organiseren waar meerdere steden en organisaties bij zijn aangesloten. Sinds kort ook de gemeente Assen!  New Ink verzorgde de geheel vernieuwde en opgefriste website en bracht de koppeling met We Helpen tot stand.

Campagne 2014

Om de mogelijkheden van Mijn Buurt Assen bij de Assenaren onder de aandacht te brengen werd voorjaar 2014 een grootse campagne gestart. New Ink verzorgde  teksten, interviews en lay-out van een huis-aan-huis-krant, verzorgde advertenties en posters op billboards en de vorm en content van de nieuwe website mijnbuurtassen.nl. Voor buurtbewoners organiseerde de gemeente samen met woningcorporatie Actium allerlei activiteiten in de verschillende buurten van Assen.

Buurtgericht werken heeft de toekomst! New Ink kan ook voor uw gemeente een buurtgerichte werkwijze en bijbehorend communicatieconcept en -middelen ontwikkelen.

logo new ink

portfolio
over new ink
contact
voorwaarden

volg ons
niuewsbrief