Ontwikkelagenda Noord-Nederland

Inwoners van Noord-Nederland snel en comfortabel van deur tot deur brengen via het openbaar vervoer en zo een volwaardig alternatief bieden voor de auto. Dát is de ambitie van de provincies en gemeenten verenigd in het Samenwerkings- verband Noord-Nederland (SNN), de provincie Overijssel en NS. Om deze ambitie waar te maken werken de partijen samen aan de uitwerking van deze Ontwikkelagenda.

Hanzelijn

Meer treinen, meer stations, meer overstapmogelijkheden, meer service en betere aansluiting tussen bus en trein op trajecten in Noord-Nederland waar NS rijdt. Kortom, alle mogelijke inspanningen om het voor de reiziger met het openbaar vervoer in Noord-Nederland zo makkelijk en comfortabel mogelijk te maken. Een eerste stap hiertoe is de komst van de Hanzelijn per december 2012.

Actieprogramma

De projecten uit het programma worden mogelijk gemaakt door 5 ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gelden uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn. De ontwikkelagenda telt 7 projecten voor de periode van 2012-2025, inclusief resultaat en planning. Waar werken we naartoe en wat gaat er precies wanneer gebeuren? Met de Ontwikkelagenda committeren de betrokken partijen zich aan het nader uitwerken van de projecten in het actieprogramma. Het is een levend document waarvan de voortgang regelmatig tussen partijen besproken wordt. Indien zich nieuwe inzichten voordoen verschijnt een actuele versie.

logo new ink

portfolio
over new ink
contact
voorwaarden

volg ons
niuewsbrief