Nieuwe huisstijl voor hunebedden

De vraag van de opdrachtgevers verenigd in de Hunebeddenbeheergroep (Het Recreatieschap Drenthe, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap en Drents Plateau) was een eenduidige huisstijl te ontwikkelen en uit te werken voor alle informatiedragers (wegwijsborden, informatiepanelen, folder, boek en digitale middelen als website en augmented reality). Vijf bureaus werden gevraagd een offerte te doen, drie mochten vervolgens een presentatie geven aan de projectgroep. De winnaar: New Ink/In Ontwerp!

Informatiepaneel in Hunebedcentrum Borger

Informatiepaneel in Hunebedcentrum Borger

Onze ideeën voor de gewenste uitstraling
Nu de gebruiker steeds meer de beschikking krijgt over mobiele digitale middelen, is ook het moment daar om het landschap het landschap te laten en dit niet vol te zetten met grote informatieborden. De digitale online middelen bieden volop gelegenheid de bezoeker ter plekke te voorzien van informatie, met augmented reality als grootste innovatie. Het multimediale middel bij uitstek om in een kwetsbare natuurlijke omgeving te gebruiken. Tegelijkertijd is het voor veel bezoekers nog een onbekend en ongebruikt medium. De inzet zal voorlopig gepaard moeten gaan met andere ‘traditionele’ voorlichtingsmiddelen. We begrijpen de keuze van de projectgroep om op de locaties grotere en kleinere informatiedragers te plaatsen. Mensen willen zich toch ter plekke informeren. Een aantrekkelijk paneel prikkelt ze daartoe en verwijst tegelijk (bijv. via QR-codes) naar beschikbare online middelen. De informatiedrager dient aantrekkelijk en functioneel te zijn, maar tegelijkertijd bescheiden. Op subtiele wijze opgaan in het landschap en de omgeving, transparant bijna.

In steekwoorden:
• uniforme en herkenbare stijl
• eenduidige en opvallende bewegwijzering
• transparantie, rust, kwaliteit en terughoudendheid en infodragers op de locaties
• ‘uitpakken’ in print en digitale middelen, folders en boek
• bij aanwezigheid recreatievoorzieningen in omgeving locaties, deze betrekken in infovoorziening
• zoeken naar respectvolle en mooie aansluiting op de aanwezige informatiedragers van Van Giffen
• duidelijk onderscheid maken tussen locaties en tussen print en digitaal
• duurzaam in de breedste zin van het woord

Iconen
Binnen de huisstijl worden enkele icoontjes ontwikkeld die zowel op de site als op de infodragers en in de printmiddelen gebruikt worden en zorgen voor herkenbaarheid en eenduidigheid.

Handboek met schrijfwijzer
De huisstijl wordt uitgewerkt in een overzichtelijk en handzaam/gebruiksvriendelijk handboek. Hierin staan zowel criteria voor vormgeving/lay-out als voor schrijfstijl. Dit laatste is in huisstijlhandboeken vaak een ‘ondergeschoven kindje’. Wij pleiten voor het opstellen van duidelijke criteria voor het vertellen van het verhaal, aansluitend op de behoefte van de bezoeker. Deze worden verwerkt in een heldere Schrijfwijzer.

logo new ink

portfolio
over new ink
contact
voorwaarden

volg ons
niuewsbrief