NVM

NVM afdeling Groningen wil zich duidelijk en herkenbaar profileren naar zowel de eigen leden als naar de doelgroepen in stad en omgeving. Voor de eigen leden moet de meerwaarde van het lidmaatschap onderbouwd worden en actief gecommuniceerd, voor de externe doelgroepen dient de meerwaarde van een NVM makelaar –júist in deze tijden- duidelijk en consequent gecommuniceerd en onderbouwd.

Om deze doelstellingen te bereiken is een concreet Actieplan noodzakelijk met een aantal duidelijke interne en externe doelen e

n een keuze voor een aantal samenhangende communicatie acties, zowel intern als extern. Zo kan gestructureerd, effectief en (kosten-)efficiënt gewerkt worden aan het profiel en de positionering van NVM Groningen. Ad hoc-acties dienen te worden vermeden.

Onze ideeën
De makelaar moet veel meer uitstraling krijgen als expert, vakman en individuele persoonlijkheid. Minder obligate verhalen en bijv. meer diepte-interviews om vertrouwen op te bouwen. Hiervoor is een onderscheidend concept nodig uitgewerkt in middelen en media en een campagne om dit helder te communiceren.

Brainstorm en Communicatieplan
In 2010 organiseert New Ink eerst een brainstormsessie met medewerking van een doorsnee aan NVM klanten en makelaars. Zo wordt snel een goed beeld gekregen van wensen en behoeftes bij in- en externe doelgroepen.

Op basis van de uitkomsten schrijft New Ink een Communicatieplan dat de lijnen uitzet voor de komende 5 jaar.

Belangrijke communicatie-middelen zijn een nieuw te ontwikkelen website en eigen redactionele pagina’s  in het katern Wonen & Co, de zaterdageditie van Dagblad van het Noorden.

De nieuwe website gaat maart 2011 online. De pagina’s Wonen & Co krijgen een opfrisbeurt in woord en beeld.

logo new ink

portfolio
over new ink
contact
voorwaarden

volg ons
niuewsbrief